Jak začít používat Rubikon?

1) Rubikon Vás zaujal...

Nejprve Vás asi zaujme myšlenka Rubikonu, jeho praktické využití a nově i velká flexibilita při jeho používání. Velmi zajímavý je například fakt, že i když je Rubikon vizuálně vnímán jako pomůcka postavená na moderních technologiích, 80% práce a činností se odehrává v osobní komunikaci ve třídě s žáky a jen z 20% se odehrává u počítače.

2) Registrace a aktivace

Pokud jste se tedy na základě nějakého doporučení, návštěvy semináře nebo jiného důvodu rozhodli vyzkoušet Rubikon i na Vaší škole, je třeba si prostudovat základní smlouvy, ceník a zaregistrovat se a Rubikon aktivovat. Registrace již podléhá aktivačnímu poplatku (viz. ceník).
A zde přinášíme pro školu (paní ředitelku, pana ředitele) zcela novou možnost pro rozhodování kdy, jak dlouho a za kolik Rubikon používat.

Ostatní informace

Během Vašeho rozhodování a příprav by mělo dojít k vytipování vhodného řídícího učitele, (který by měl být alespoň jeden na každé škole) a rozmyšlení způsobu zařazení Rubikonu do výuky – třída, předmět(y).

Konec srpna je asi nejčastější a optimální dobou pro technickou přípravu, ale s ohledem na nové podmínky od roku 2012 lze tuto činnost realizovat kdykoliv.  Jde zejména o napojení Rubikonu na evidenční systémy školy, instalaci žákovského prostředí na počítače ve školní počítačové síti. Řídící učitelé mají možnost se zúčastnit akreditovaného workshopu a školení pro používání systému (seznámení s metodikou, ovládáním prostředí a systémem administrace). Řízení Rubikonu je po technické stránce velmi jednoduché, nejsou potřeba žádné speciální počítačové znalosti.

Podle varianty, kterou Vaše škole objednala, můžete během celého roku můžete využívat například uživatelskou a technickou podporu, metodickou podporu pro řešení nestandardních situací, metodické semináře pro řídící učitele a průběžné aktualizace celého systému. K dispozici je též průběžně aktualizovaná metodická příručka, webové stránky uživatelské a technické podpory, diskusní fórum o metodice použití pro řídící učitele, telefonická a mailová podpora.

Kam se můžete obrátit?

Pokud chcete získat informace z praxe, můžete využít kontakty na učitele i vedení škol používajících Rubikon.